Tai, apie ką nekalba mokykloje!

Jėzus Kristus buvo veidmainis, vagis, šventvagis, smurtinis nusikaltėlis

Veidmainis krikščionių dievas Jėzus Kristus pavogė asilą, vykdė šventvagystes ir smurtavo Jeruzalėje. Todėl Jėzaus garbinimas suteikia TIKRĄJĄ LAISVĘ!

Išskirtinis Jėzaus Kristaus bruožas – jo veidmainiškumas

Skaitant kanonines evangelijas, labiausiai krenta į akis krikščionių dievo veidmainystė. Jėzus neturėjo aiškių vertybių ir pliaukšdavo tai, kas jam tuo metu atrodė naudinga.

Sunku įsivaizduoti patogesnį dievą, nei Jėzus. Garbindamas veidmainį nusikaltėlį, visada gali pateisinti savo paties niekšybes ir nusikaltimus.

Viešuose mitinguose ir savo fokusų (dar vadinamų „stebuklais“) metu Jėzus kalbėdavo apie artimo meilę ir nusižeminimą, o privačiai su savo mokiniais – apie kanibalizmą ir žudynes. Savo veidmainiškumu Jėzus buvo labai panašus :-) į dabartinius Lietuvos seimūnus, ministrus ar teisėjus.

Jėzus įvykdo ŠVENTVAGYSTĘ – smurtauja Jeruzalės šventykloje

Jėzus smurtauja šventykloje

Iš kitos pusės, evangelijos pribloškia dievo įvykdytų nusikaltimų kiekiu. Čia išvardinti tik patys rimčiausieji iš jų.

Jėzus Kristus pavogė svetimą asilą

Morkaus evangelijoje 11:1-7 aprašyta asilo vagystė. Jėzus pasiuntė du savo mokinius liepęs jiems pavogti asilą aiškinant, jog :-) „jo reikia viešpačiui.“ Šie taip ir padarė, taigi į Jeruzalę krikščionių dievas įjojo ant vogto asilo.

Tais laikais nelabai turtingam žmogui jojamas asilas buvo nemažas turtas, ir už tokią vagystę buvo griežtai baudžiama.

Jėzus išniekino Jeruzalės šventyklą

Jeruzalės šventykla buvo pasaulinis judaizmo centras, švenčiausia vieta visai žydų tautai. Evangelijose aprašyti bent trys epizodai, kai Jėzus Kristus ją begėdiškai išniekino.

Krikščionių dievas išvadino Jeruzalės šventovę „plėšikų lindyne“ – Mato evangelija 11/17; kvietė ją nugriauti – Jono evangelija 2/19-21; pagaliau sukėlė šventykloje riaušes ir, „susivijęs iš virvučių rimbą“, smurtavo bei (matomai) primušė joje dirbusius žmones – Jono evangelija 2/15.

Tavo sąžinė visada švari – juk Jėzus avansu „išpirko“ prieš Jahvę visas tavo buvusias ir būsimas niekšybes bei nusikaltimus! – būtent tai ir yra TIKROJI LAISVĖ!

Už tokias begėdiškas šventvagystes bet kurio dievo sūnus būtų greitai užmėtytas akmenimis daugelyje DABARTINIŲ pasaulio valstybių.

Krikščionių dievas ne tik smurtavo, bet ir kurstė smurtą bei kvietė riaušėms

Nors riaušės Jeruzalės šventykloje – vienintelis visose keturiose kanoninėse evangelijose aprašyto asmeninio Jėzaus smurtavimo atvejis, krikščionių dievas matomai neretai kviesdavo savo pasekėjus smurtauti. Šlykščiausi raginimai smurtui aprašyti Mato ir Jono evangelijose.

„Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą…“ – Mato evangelija 10/34-35.

„Kalbėsite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o Šventoji Dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas – savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys.“ – Morkaus evangelija, 13/11-12.

Garbinti Jėzų Kristų labai apsimoka

Sunku įsivaizduoti patogesnį dievą, nei Jėzus. Garbindamas veidmainį nusikaltėlį, visada gali pateisinti savo paties niekšybes ir nusikaltimus.

Gali ramiai meluoti, veidmainiausti, apgaudinėti, smurtauti, o gal netgi klastingai žudyti? – juk ir Jėzus panašiai darė arba kvietė daryti!

Tavo sąžinė visada švari – juk Jėzus avansu „išpirko“ prieš Jahvę visas tavo buvusias ir būsimas niekšybes bei nusikaltimus! – būtent tai ir yra TIKROJI LAISVĖ!

2020 m. sausio 19 d.

Klausimai Ar norėtum tapti toks, kaip Jėzus Kristus? Ar tau patiktų, jei kurio nors (ne tavo) dievo sūnus pavogtų tavo mašiną, išsityčiotų iš tavo šventovės, smurtautų joje ir kurstytų riaušes?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus aštuoni kart devyni?

Lana

2020-07-20 06:36

Manau kad pats esate netikintis. Pats sventvagys esate taip siaubingai savo melais šmeižia tis krikščionis. Jezus buvo teisus. Jūs tyciojates iš mūsų religijos kuri viena ir teisinga o jau viešpats jums tuo negalėjo atsilyginti? Taip norėčiau būti kaip Jėzus, nes ne viename iš šių dalių nėra parašyta to ką jūs kalbate. Nueikite į bažnyčią arba bent jau pats nedarykit to apie ką šmeižia kitus darant.

Lana

2020-07-20 06:36

Manau kad pats esate netikintis. Pats sventvagys esate taip siaubingai savo melais šmeižia tis krikščionis. Jezus buvo teisus. Jūs tyciojates iš mūsų religijos kuri viena ir teisinga o jau viešpats jums tuo negalėjo atsilyginti? Taip norėčiau būti kaip Jėzus, nes ne viename iš šių dalių nėra parašyta to ką jūs kalbate. Nueikite į bažnyčią arba bent jau pats nedarykit to apie ką šmeižia kitus darant.

saulius

2020-07-18 18:10

laba diena, gal galite papasakoti trumpai apie save:kuo tikite, koks Jūsų darbas, kaip praleidžiate laisvalaikį ir t.t. ... labai būtų įdomu. AČIŪ.

Kas čia tokio

2020-01-20 16:55

asilas?

Šiandien – ketvirtadienis. Švęstina diena. Perkūno, Lietuvos ir lietuvių gynėjo, savaitės diena. Taip pat Toro, Jupiterio, Donaro diena.

naujausi straipsniai

Lietuvos policija – nusikalstama organizacija
Eilinis įrodymas iš „Baltarusijos kelio“, kad LR policija niekina teisę, gina nusikaltėlius, baugina ir persekioja valdžios kritikus.

Lietuvos valdžia paskelbė Baltarusijai karą!
Absurdiška Nausėdos ir kitų valdžiažmogių agresija prieš Baltarusiją gresia Lietuvai ekonominiu ir politiniu žlugimu.

Konstituciją išniekinusi teisėja Inga Štuopienė atskleidžia šiurpinantį LR teismų supuvimo gylį
Savo kovoje už karjerą Konsitucijos išniekintoja teisėja Inga Štuopienė (galbūt nesąmoningai) atskleidžia kokie beviltiškai korumpuoti ir supuvę yra LR teismai ir teisėjai.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Prašau, nežudykit lietuvių! – eilinis laiškas Vyriausybei
Įsismaginusi priešrinkiminėje kovoje su koronavirusu ir milijardų dalybose Lietuvos Vyriausybė nusiteikusi paaukoti tūkstančius niekuo dėtų lietuvių gyvybių

Sausio 13 – slepiami faktai
Matomai ne šiaip sau Lietuvos valdžia nutyli kai kuriuos nepatogius faktus apie 1991 m. sausio 13 įvykius, apie tai, kad taikių žmonių mirtys buvo planuotos ir laukiamos.

Lietuvos valdžia paskelbė Baltarusijai karą!
Absurdiška Nausėdos ir kitų valdžiažmogių agresija prieš Baltarusiją gresia Lietuvai ekonominiu ir politiniu žlugimu.

atsitiktinis straipsnis

Nesielkite su mumis kaip su gyvuliais! – laiškas Lietuvos valdžiai
Veryga sunkina koronaviruso epidemijos pasekmes „kovodamas“ su koronavirusu lyg tai būtų maras, juodligė ar kita mirtina liga. Lyg mes būtume buki gyvuliai, niekinantys savo artimuosius.

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2020 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje