Tai, apie ką nekalba mokykloje!

Už LR kariuomenės šaukštus ir šarvuočius sumokėsime keleriopai daugiau

Europos Sąjunga priversta mažinti išmokas Lietuvos valstybei, nes ši vis didesnę dalį biudžeto skiria Lietuvą, Europą ir visą žmoniją žudančiam absurdiškam ginklavimuisi.

Karinės išlaidos didinamos TIKTAI dėl noro įsiteikti JAV

Neturėdama branduolinio ginklo, Lietuva neturi jokių galimybių apsiginti nuo savo didžiųjų kaimynų: Rusijos, Lenkijos ar Baltarusijos. Todėl karinių išlaidų didinimas – beprasmiškas pinigų švaistymas vėjais.

Nato karinė technika netgi taikos metu nesugeba įveikti aslfaltuotų Lietuvos kelių. O jei tektu važiuoti žvyrkeliu? O jei dar kas nors iššautų iš tikro ginklo?

Nato šarvuočiai nesutilpo kelyje

Tačiau paskutiniu metu karinės išlaidos padvigubėjo ir jau priartėjo prie 10 procentų valstybės biudžeto. Tai pražūtinga Lietuvai, nes dėl didelės visuomenės dalies beviltiško skurdo ir ko gero didžiausio Europoje socialinio neteisingumo vis daugiau jaunų lietuvių galutinai nusivilia savo tėvyne – visai pagrįstai suprasdami, kad Lietuvos valstybėje jie pasmerkti visą gyvenimą praleisti beteisiais skurdžiais.

Nors Lietuva beviltiškai kriošta tiesiog akyse, valstybę valdančios korupcinės grupuotės ne tik nemažina karinių išlaidų, bet ruošiasi jas dar labiau didinti. Tai daryti jas verčia JAV, kurių specialiosios tarnybos visiškai kontroliuoja Lietuvos kariuomenę ir specialiąsias tarnybas.

Karinių išlaidų didinimas motyvuojamas praktiškai vieninteliu realiu argumentu: „Turime vykdyti įsipareigojimus Nato“.

Lietuvos ginklavimasis kenkia visai Europos Sąjungai

Dauguma lietuvių neskiria Nato nuo Europos Sąjungos kaip Lietuvoje aukštinamos „euroatlantinės integracijos“ sudėtinių dalių. Tačiau praktiškai šios dvi organizacijos yra antagonistai.

Europos Sąjunga buvo sukurta kaip atsvara Nato, tapusiai JAV įrankiu Europos valstybėms kontroliuoti ir visaip išnaudoti.

JAV, didžiausia pasaulyje ginklų gamintoja ir pardavėja, šantažuoja visas kitas Nato nares didinti išlaidas ginklavimuisi – t.y. didinti ginklų paklausą pasaulyje, ir Lietuva čia jai tarnauja kaip parankus pavyzdys, padedantis priversti pirkti daugiau ginklų didžiąsias Europos Sąjungos nares.

Lietuva – JAV Trojos arklys Europoje

Visą savo narystės ES laikotarpį Lietuva elgiasi kaip nuolanki JAV vergė: perka gerokai brangesnes dujas, pastatė sau pačiai nuostolingą terminalą, visada demonstruoja savo pasiryžimą paaukoti Europos Sąjungos interesus JAV vardan.

Intensyvėjant pasauliniam atšilimui, reikia vis daugiau lėšų skirti kovai su klimato kaita. Todėl dabartiniu metu dar didesnis karinių išlaidų didinimas – nusikaltimas ne tik taikai, bet ir pačiam žmonijos išlikimui.

Vokietija, Prancūzija ir kitos ES lyderės niekada negerbė marionetinės Lietuvos valstybės, tačiau paskutinio meto mūsų ginklavimasis ir kitų šantažavimas siekiant įsiteikti JAV akivaizdžiai perpildė europinės kantrybės taurę.

Kuo blogiau Lietuvai, tuo geriau Europai

Dabar vykstančios europinės derybos dėl ateinančių šešių metų finansavimo aiškiai rodo, kad Europos Sąjungos lyderės suinteresuotos skirti Lietuvai kuo mažiau europinės paramos.

Kuo daugiau pinigų turės Lietuvos valstybė, tuo daugiau jų skirs karinėms išlaidoms, tuo labiau kitos Europos šalys bus šantažuojamos absurdiškai ginkluotis, didinti ir taip pavojingai išaugusią įtampą santykiuose su Rusija. Kuo skurdesnė bus Lietuva, tuo taikiau bus visoje Europoje.

Todėl akivaizdu, kad Lietuvos valstybės finansavimas iš europinių fondų bus mažinamas visais įmanomais būdais.

Sunku nepritarti Europos Sąjungos lyderiams

Intensyvėjant pasauliniam atšilimui, reikia vis daugiau lėšų skirti kovai su klimato kaita. Todėl dabartiniu metu dar didesnis karinių išlaidų didinimas – nusikaltimas ne tik taikai, bet ir pačiam žmonijos išlikimui.

Todėl nereikia stebėtis tuo, kad Europos Sąjungos lyderiai privers mūsų nukriošusią tautą susimokėti už tai, kad sėjame Europoje destrukciją.

Absurdiškai didindama karines išlaidas, Lietuvos vyriausybė ne tik beprasmiškai skriaudžia ir naikina lietuvių tautą, bet ir dar labiau didina visai žmonijai iškilusį pavojų.

Todėl nereikia stebėtis tuo, kad Europos Sąjungos lyderiai privers mūsų nukriošusią tautą susimokėti už tai, kad sėjame Europoje destrukciją. Mes tai pilnai užsitarnavome – už kariuomenės šaukštus ir šarvuočius teks sumokėti keleriopai daugiau.

2020 m. vasario 18 d.

Klausimai Ar eitum kariauti prieš Rusiją Lietuvos kariuomenės gretose? Kiek minučių Lietuvos kariuomenė atsilaikytų prieš Rusijos branduolinius ginklus? Kokiu būdu Nato gintų Lietuvą, jei Rusija iš rimtųjų užpultų?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus šeši plius nulis?

Šiandien – antradienis. Bangpūčio arba Vėjopačio, jūros ir vėjų dievo, savaitės diena. Taip pat Marso diena.

naujausi straipsniai

PSO – brangiausiasis koronaviruso agentas
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) padarė viską, kad paskleistų Žemėje koronavirusą.

Koronavirusas – Dievų ženklas ir dovana
Koronaviruso epidemija atskleidė kelias labai nemalonias tiesas apie mūsų civilizaciją. Dievai padovanojo mums ko gero paskutinę galimybę suprasti kas yra tikrieji mūsų draugai ir pasiruošti ateityje laukiantiems pavojams.

NELABAI ŽMONĖS – lietuviškas nacizmas nusiima kaukę
Naujasis Lietuvos Fiureris Saulius Skvernelis pasirinko grįžtančius į tėvynę lietuvius atpirkimo ožiais už savo nusikaltimus ir, naudodamasis savo išskirtine padėtimi, kursto jiems neapykantą Hitlerio žodžiais.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Sausio 13 – slepiami faktai
Matomai ne šiaip sau Lietuvos valdžia nutyli kai kuriuos nepatogius faktus apie 1991 m. sausio 13 įvykius, apie tai, kad taikių žmonių mirtys buvo planuotos ir laukiamos.

Lietuviškieji koronaviruso analitikai – pusgalviai ar prostitutai?
Kodėl taip absurdiškai nusišneka garsiausieji Lietuvos analitikai – Gitanas Nausėda ir Nerijus Mačiulis?

Nesielkite su mumis kaip su gyvuliais! – laiškas Lietuvos valdžiai
Veryga sunkina koronaviruso epidemijos pasekmes „kovodamas“ su koronavirusu lyg tai būtų maras, juodligė ar kita mirtina liga. Lyg mes būtume buki gyvuliai, niekinantys savo artimuosius.

atsitiktinis straipsnis

Laisvės kovotojai bandė sunaikinti Lietuvą ir lietuvius
Jei „laisvės kovotojai“ būtų pasiekę nors vieną iš savo tikslų, Lietuvos jau seniai nebebūtų. Lietuvoje aukštinami reto šlykštumo karo nusikaltėliai, lietuvius sunaikinti planavusių nacių parankiniai.

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2020 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje