Tai, apie ką nekalba mokykloje!

Už LR kariuomenės šaukštus ir šarvuočius sumokėsime keleriopai daugiau

Europos Sąjunga priversta mažinti išmokas Lietuvos valstybei, nes ši vis didesnę dalį biudžeto skiria Lietuvą, Europą ir visą žmoniją žudančiam absurdiškam ginklavimuisi.

Karinės išlaidos didinamos TIKTAI dėl noro įsiteikti JAV

Neturėdama branduolinio ginklo, Lietuva neturi jokių galimybių apsiginti nuo savo didžiųjų kaimynų: Rusijos, Lenkijos ar Baltarusijos. Todėl karinių išlaidų didinimas – beprasmiškas pinigų švaistymas vėjais.

Nato karinė technika netgi taikos metu nesugeba įveikti aslfaltuotų Lietuvos kelių. O jei tektu važiuoti žvyrkeliu? O jei dar kas nors iššautų iš tikro ginklo?

Nato šarvuočiai nesutilpo kelyje

Tačiau paskutiniu metu karinės išlaidos padvigubėjo ir jau priartėjo prie 10 procentų valstybės biudžeto. Tai pražūtinga Lietuvai, nes dėl didelės visuomenės dalies beviltiško skurdo ir ko gero didžiausio Europoje socialinio neteisingumo vis daugiau jaunų lietuvių galutinai nusivilia savo tėvyne – visai pagrįstai suprasdami, kad Lietuvos valstybėje jie pasmerkti visą gyvenimą praleisti beteisiais skurdžiais.

Nors Lietuva beviltiškai kriošta tiesiog akyse, valstybę valdančios korupcinės grupuotės ne tik nemažina karinių išlaidų, bet ruošiasi jas dar labiau didinti. Tai daryti jas verčia JAV, kurių specialiosios tarnybos visiškai kontroliuoja Lietuvos kariuomenę ir specialiąsias tarnybas.

Karinių išlaidų didinimas motyvuojamas praktiškai vieninteliu realiu argumentu: „Turime vykdyti įsipareigojimus Nato“.

Lietuvos ginklavimasis kenkia visai Europos Sąjungai

Dauguma lietuvių neskiria Nato nuo Europos Sąjungos kaip Lietuvoje aukštinamos „euroatlantinės integracijos“ sudėtinių dalių. Tačiau praktiškai šios dvi organizacijos yra antagonistai.

Europos Sąjunga buvo sukurta kaip atsvara Nato, tapusiai JAV įrankiu Europos valstybėms kontroliuoti ir visaip išnaudoti.

JAV, didžiausia pasaulyje ginklų gamintoja ir pardavėja, šantažuoja visas kitas Nato nares didinti išlaidas ginklavimuisi – t.y. didinti ginklų paklausą pasaulyje, ir Lietuva čia jai tarnauja kaip parankus pavyzdys, padedantis priversti pirkti daugiau ginklų didžiąsias Europos Sąjungos nares.

Lietuva – JAV Trojos arklys Europoje

Visą savo narystės ES laikotarpį Lietuva elgiasi kaip nuolanki JAV vergė: perka gerokai brangesnes dujas, pastatė sau pačiai nuostolingą terminalą, visada demonstruoja savo pasiryžimą paaukoti Europos Sąjungos interesus JAV vardan.

Intensyvėjant pasauliniam atšilimui, reikia vis daugiau lėšų skirti kovai su klimato kaita. Todėl dabartiniu metu dar didesnis karinių išlaidų didinimas – nusikaltimas ne tik taikai, bet ir pačiam žmonijos išlikimui.

Vokietija, Prancūzija ir kitos ES lyderės niekada negerbė marionetinės Lietuvos valstybės, tačiau paskutinio meto mūsų ginklavimasis ir kitų šantažavimas siekiant įsiteikti JAV akivaizdžiai perpildė europinės kantrybės taurę.

Kuo blogiau Lietuvai, tuo geriau Europai

Dabar vykstančios europinės derybos dėl ateinančių šešių metų finansavimo aiškiai rodo, kad Europos Sąjungos lyderės suinteresuotos skirti Lietuvai kuo mažiau europinės paramos.

Kuo daugiau pinigų turės Lietuvos valstybė, tuo daugiau jų skirs karinėms išlaidoms, tuo labiau kitos Europos šalys bus šantažuojamos absurdiškai ginkluotis, didinti ir taip pavojingai išaugusią įtampą santykiuose su Rusija. Kuo skurdesnė bus Lietuva, tuo taikiau bus visoje Europoje.

Todėl akivaizdu, kad Lietuvos valstybės finansavimas iš europinių fondų bus mažinamas visais įmanomais būdais.

Sunku nepritarti Europos Sąjungos lyderiams

Intensyvėjant pasauliniam atšilimui, reikia vis daugiau lėšų skirti kovai su klimato kaita. Todėl dabartiniu metu dar didesnis karinių išlaidų didinimas – nusikaltimas ne tik taikai, bet ir pačiam žmonijos išlikimui.

Todėl nereikia stebėtis tuo, kad Europos Sąjungos lyderiai privers mūsų nukriošusią tautą susimokėti už tai, kad sėjame Europoje destrukciją.

Absurdiškai didindama karines išlaidas, Lietuvos vyriausybė ne tik beprasmiškai skriaudžia ir naikina lietuvių tautą, bet ir dar labiau didina visai žmonijai iškilusį pavojų.

Todėl nereikia stebėtis tuo, kad Europos Sąjungos lyderiai privers mūsų nukriošusią tautą susimokėti už tai, kad sėjame Europoje destrukciją. Mes tai pilnai užsitarnavome – už kariuomenės šaukštus ir šarvuočius teks sumokėti keleriopai daugiau.

2020 m. vasario 18 d.

Klausimai Ar eitum kariauti prieš Rusiją Lietuvos kariuomenės gretose? Kiek minučių Lietuvos kariuomenė atsilaikytų prieš Rusijos branduolinius ginklus? Kokiu būdu Nato gintų Lietuvą, jei Rusija iš rimtųjų užpultų?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus devyni kart keturi?

Šiandien – ketvirtadienis. Švęstina diena. Perkūno, Lietuvos ir lietuvių gynėjo, savaitės diena. Taip pat Toro, Jupiterio, Donaro diena.

naujausi straipsniai

Lietuvos policija – nusikalstama organizacija
Eilinis įrodymas iš „Baltarusijos kelio“, kad LR policija niekina teisę, gina nusikaltėlius, baugina ir persekioja valdžios kritikus.

Lietuvos valdžia paskelbė Baltarusijai karą!
Absurdiška Nausėdos ir kitų valdžiažmogių agresija prieš Baltarusiją gresia Lietuvai ekonominiu ir politiniu žlugimu.

Konstituciją išniekinusi teisėja Inga Štuopienė atskleidžia šiurpinantį LR teismų supuvimo gylį
Savo kovoje už karjerą Konsitucijos išniekintoja teisėja Inga Štuopienė (galbūt nesąmoningai) atskleidžia kokie beviltiškai korumpuoti ir supuvę yra LR teismai ir teisėjai.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Prašau, nežudykit lietuvių! – eilinis laiškas Vyriausybei
Įsismaginusi priešrinkiminėje kovoje su koronavirusu ir milijardų dalybose Lietuvos Vyriausybė nusiteikusi paaukoti tūkstančius niekuo dėtų lietuvių gyvybių

Sausio 13 – slepiami faktai
Matomai ne šiaip sau Lietuvos valdžia nutyli kai kuriuos nepatogius faktus apie 1991 m. sausio 13 įvykius, apie tai, kad taikių žmonių mirtys buvo planuotos ir laukiamos.

Lietuvos valdžia paskelbė Baltarusijai karą!
Absurdiška Nausėdos ir kitų valdžiažmogių agresija prieš Baltarusiją gresia Lietuvai ekonominiu ir politiniu žlugimu.

atsitiktinis straipsnis

Algirdas Paleckis – bomba teroristinės Lietuvos valstybės letenose
Teroristiniai Lietuvos valstybės metodai – žudymas, kalinimas ir kitoks politinis persekiojimas. Algirdas Paleckis – pavyzdys likimo, laukiančio nesiklaupiančiųjų prieš teroristus lietuvių.

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2020 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje