Tai, apie ką nekalba mokykloje!

Laisvės kovotojai bandė sunaikinti Lietuvą ir lietuvius

Jei „laisvės kovotojai“ būtų pasiekę nors vieną iš savo tikslų, Lietuvos jau seniai nebebūtų. Lietuvoje aukštinami reto šlykštumo karo nusikaltėliai, lietuvius sunaikinti planavusių nacių parankiniai.

Valstybės herojais paskelbti reto žiaurumo karo nusikaltėliai

Vadinamieji „laisvės kovotojai“ (taip pat „partizanai“, „banditai“, „žaliukai“, „miškiniai“, „pokario teroristai“. 1941-1952 m.m. nužudė keliasdešimt tūkstančių taikių Lietuvos gyventojų: vyrų, moterų ir vaikų. Daugumą jų sudarė lietuviai ir žydai.

Jei vertini tai, kad esi lietuvis ir gyveni Lietuvoje, turėtum džiaugtis, kad „laisvės kovotojų“ nusikaltimai nedavė vaisių.

Laisvės kovotojai daug šlykštesni už Hitlerio nacius

Partizanus aukštinantys Lietuvos niekintojai bando teisinti nusikaltėlius: „jie kovojo už Lietuvą!

Tačiau ir Hitlerio naciai kovojo uz savo tėvynę – Vokietiją. Pagrindinis skirtumas – skirtingai nuo nacių, Lietuvos „laisvės kovotojai“ beveik nekovojo. Pagrindinė daugumos jų „kova“ buvo bailus ir niekšingas beginklių žmonių žudymas bei jų turto plėšimas (skaityti daugiau).

Jei laisvės kovotojams būtų nors kas nors pasisekę, Lietuvos jau nebebūtų

1) „Laisvės kovotojai“ pradėjo savo karjerą 1941 m. birželio pabaigoje siekdami nacistinės Vokietijos pergalės prieš Tarybų Sąjungą.

2) Vokietijai kapituliavus, partizanai bandė išžudyti tarybinei valdžiai lojalius lietuvius.

Alfredas Rozenbergas, Hitlerio rasės grynumo ministras, norėjo visiškai sunaikinti lietuvių tautą

Alfredas Rozenbergas

3) Pokariu žaliukai bandė pakelti lietuvius į ginkluotą kovą prieš tarybų valdžią.

Jei nors vienas iš šių trijų „laisvės kovotojų“ tikslų būtų pavykęs, Lietuvos ir lietuvių tautos jau nebebūtų.

Naciai ruošėsi sunaikinti pačią lietuvybę

Kaip visuotinai žinoma, Hitleris perėmė lietuvio ir estės sūnaus Alfredo Rozenbergo (Alfred Rosenberg) doktriną, pagal kurią dalis lietuvių turėjo būti suvokietinti, o dalis – ištremti arba pavergti (skaityti anglų k.).

Taigi, jeigu naciai, kuriems tarnavo dauguma „laisvės kovotojų“, būtų laimėję karą, mūsų tautos jau seniai nebebūtų.

Tiesa, patys „laisvės kovotojai“, jau 1941 m. birželį pradėję masiškai šaudyti žydus, kairiųjų pažiūrų ir kitus „nusikaltėlius“ lietuvius, galėjo tikėtis kada nors tapti tikrais vokiečiais.

Tarybų valdžiai buvo lojali beveik visa lietuvių tauta

Kiek prisimenu savo vaikystę, tarybinė santvarka buvo daug palankesnė mūsų tautai už dabartinę. Lietuvių daugėjo, buvo statomi nauji vaikų darželiai, mokyklos. Lietuviai dirbo, dalyvavo tarybiniame visuomeniniame gyvenime – taigi „kolaboravo“ su tarybų valdžia.

„Laisvės kovotojai“ bandė išžudyti visus kolaborantus – taigi beveik visus tarybinių laikų lietuvius. Jei jiems būtų pavykę – jie būtų sunaikinę praktiškai visą mūsų tautą.

Mano klasėje 30 klasiokų iš 33 buvo komjaunuoliai – visi jie būtų buvę išžudyti.

Stalinas susidorodavo su visomis maištavusiomis tautomis

Kaip dabar turkai susidoroja su kurdais, o ispanai su katalonais, taip ir praeito amžiaus viduryje maištaujančioms tautoms gerai nesibaigdavo.

Jei „laisvės kovotojai“ būtų sugebėję pakelti lietuvius į masinį sukilimą prieš tarybinę vyriausybę, visa mūsų tauta neabejotinai būtų ištremta į Sibirą. Už tai, kad dar gyvename Lietuvoje, turime būti dėkingi „laisvės kovotojus“ laiku likvidavusiems dabartinės valdžios persekiojamiems „liaudies gynėjams“.

Prieš pagerbdamas „laisvės kovotojus“, padėkok žmonėms, kurie sutrukdė jiems sunaikinti Lietuvą

Jei vertini tai, kad esi lietuvis ir gyveni Lietuvoje, turėtum džiaugtis, kad „laisvės kovotojų“ nusikaltimai nedavė vaisių.

Karo pradžios žudynės ir tarnavimas naciams nepadėjo vokiečiams laimėti karo. Koks bebuvo Stalinas, Lietuvos jis ne tik nesunaikino, bet dar ir grąžino Vilnių bei Klaipėdą.

Liaudies gynėjai spėjo likviduoti pokario partizanus šiems tespėjus nužudyti apie 20 tūkstančių taikių lietuvių, ir mūsų tauta nebuvo nei sunaikinta, nei ištremta, nei nutautinta, kaip, pavyzdžiui, graikai ir armėnai Turkijoje, škotai Jungtinėje Karalystėje ar čečėnai Tarybų Sąjungoje.

2020 m. sausio 13 d.

Klausimai Ar norėtum būti toks, kaip Lietuvos „laisvės kovotojai“? Ar galėtum nužudyti žmogų už tai, kad jis simpatizuoja Rusijai arba Putinui?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus nulis kart penki?

Šiandien – pirmadienis. Žemynos, vaisingumo deivės, savaitės diena. Taip pat Mėnulio diena.

naujausi straipsniai

Zelenskis ir Vakarai - Putino naudingieji idiotai ar agentai?
Vakarų sankcijos Rusijai žlugdo juos pačius ir stiprina Putiną ir jo šalį. Zelenskis, ES ir NATO lyderiai - naudingieji Putino idiotai. O gal reikėtų sakyti AGENTAI?

Skiepytis nuo kovido apsimoka vis mažiau ir mažiau
Mažėjant kovidovakcinų privalumų, vertimas skiepytis nesaugiomis vakcinomis – grubus žmogaus teisių pažeidimas ir nusikaltimas.

Kalėjime – tikrasis Lietuvos valstybės snukis
LR kalėjimų administracija ir jos pareigūnai (mentai) su ministre Evelina Dobrovolska priešakyje ne tik fiziškai kankina, bet ir visaip niekina kalinius, tyčiojasi iš jų ir žemina juos kaip nežmones.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Lietuva ir Lenkija – ištikimos Lukašenkos rėmėjos
Naudingosios Lukašenkos idiotės – Lietuva ir Lenkija – jau ketvirtį amžiaus įnirtingai naikina Baltarusijos opoziciją.

Algirdas Paleckis – bomba teroristinės Lietuvos valstybės letenose
Teroristiniai Lietuvos valstybės metodai – žudymas, kalinimas ir kitoks politinis persekiojimas. Algirdas Paleckis – pavyzdys likimo, laukiančio nesiklaupiančiųjų prieš teroristus lietuvių.

Prašau, nežudykit lietuvių! – eilinis laiškas Vyriausybei
Įsismaginusi priešrinkiminėje kovoje su koronavirusu ir milijardų dalybose Lietuvos Vyriausybė nusiteikusi paaukoti tūkstančius niekuo dėtų lietuvių gyvybių

atsitiktinis straipsnis

Lietuviškieji koronaviruso analitikai – pusgalviai ar prostitutai?
Kodėl taip absurdiškai nusišneka garsiausieji Lietuvos analitikai – Gitanas Nausėda ir Nerijus Mačiulis?

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2024 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje