Tai, apie ką nekalba mokykloje!

Lietuvos kariuomenės šauktiniai: skurdžiai mokomi tarnauti savo ponams

Tikroji Lietuvos šauktinių kariuomenės paskirtis – priversti žemiausiojo socialinio statuso lietuvius (ubagus, skurdžius) nuolankiai tarnauti savo ponams – Lietuvą valdantiems vagims ir sukčiams.

Europos Sąjungoje pakėlė galvas antisocialinės Lietuvos valstybės darbo jėga

Tarybinė Lietuva buvo socialistinė valstybė – jos piliečiai buvo daugiau mažiau lygiateisiai; įstatymai draudė didelę turtinę nelygybę ir socialinę diskriminaciją.

Šauktiniai išmokomi nusižeminti ir aklai paklusti savo ponams. Visam gyvenimui.

Šauktinio priesaika

Po 1990 m. kovo 11-osios lietuviai greitai susiskirstė į dvi grupes: turtinguosius ponus – praktiškai sukčius ir vagis, kurie greitai išsivogė ar kitaip išsidalino didžiumą valstybės turto ir pajungė sau teismus, policiją bei biurokratiją – naująją Lietuvos valstybę, ir skurdžius – beteisę, ponų niekinamą ir visaip išnaudojamą bei plėšiamą darbo jėgą.

Kuo toliau, tuo skurdžiams mažiau lieka teisių ir socialinių garantijų. Dabartiniame Darbo kodekse jau įteisinta 60 valandų darbo savaitė!

Tačiau, metams bėgant, iš Europos Sąjungos sklindančios kultūros įtakoje darbo jėgai atsibodo būti plėšiamai; netgi skurdžiausieji lietuviai nebenori auginti savo vaikų nuolankiomis aukomis, pasirengusiomis visą savo gyvenimą klauptis, čiulpti ir ryti.

Lietuvos kariuomenė tapo Lietuvos skurdžių pajungimo tarnystei įrankiu

Kai tik Lietuvą valdantys sukčiai ir vagys pamatė, kad nebelieka gyvuliškos darbo jėgos, kad netgi visiški ubagai vis labiau įžūlėja ir atsisako pusdykiai dirbti gyvuliškomis sąlygomis – reikalauja europietiškų atlyginimų ar ir iš viso emigruoja iš juos niekinančios valstybės – pasitarę nusprendė įvesti skurdžiams privalomąją tarnybą valstybės kariuomenėje.

Nuo pat pradžių ponų – turtingų sukčių ir vagių – vaikai buvo apsaugoti nuo karinės tarnybos, nes studentams ir kyšininkams ji nėra privaloma.

Ubagai neturi iš ko mokėti kyšių karinėms komisijoms; taigi Lietuvos kariuomenė praktiškai tapo įrankiu, skirtu pažeminti ir priversti tarnauti išimtinai skurdžių vaikus.

Tuo tarpu daugumai skurdžių vaikų aukštasis mokslas neįkandamas, kadangi Lietuvos valstybinėse mokyklose vaikai sistemingai debilinami, ir todėl netgi minimalus 20 amžiaus vidurio lygio išsilavinimas Lietuvoje praktiškai prieinamas tik vaikams pasiturinčių tėvų, finansiškai išgalinčių samdyti gausius korepetitorius ar leisti savo atžalas į privačias mokyklas.

Ubagai neturi iš ko mokėti kyšių karinėms komisijoms; taigi Lietuvos kariuomenė praktiškai tapo įrankiu, skirtu pažeminti ir priversti tarnauti išimtinai skurdžių vaikus.

Tarnyba kariuomenėje – socialinis pažeminimas ir tarnystė visam gyvenimui

Investicijos į Lietuvos kariuomenę beprasmiškos – tiek Rusija, tiek Lenkija, tiek Baltarusija paliktų iš lietuviškųjų kariauninkų šlapią vietą per kelias valandas. Lietuvos kariuomenė gali atlikti tik dvi akivaizdžias funkcijas – dangstyti JAV ir kitų NATO ponų karinius nusikaltimus (anglų k.) Irake ar Sirijoje arba, esant reikalui, sušaudyti taikias tautiečių demonstracijas.

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje visam gyvenimui paverčia ubagų vaikus nuolankiais Lietuvą valdančių vagių ir sukčių tarnais.

Akivaizdu, kad tikroji šauktinių paskirtis – paversti skurdžius nuolankiais tarnais. Per devynis mėnesius ubagų vaikai ne tik įpranta klauptis ir besąlygiškai vykdyti žeminančius įsakymus.

Davę priesaiką, skurdžiai įsipareigoja visą gyvenimą klusniai tarnauti, įtvirtina savo kaip amžinų pastumdėlių statusą juos niekinančioje valstybėje.

Visą gyvenimą šauktiniai privalo dalyvauti privalomuose mokymuose, o ponams paliepus – susirinkti pasiruošę nuolankiai tarnauti. Jei kils karas, savo šeimas ir turtą palikę skurdžiai skubės tarnauti savo ponams, kad šieji galėtų saugiai gelbėti savo turtą ir poniškąsias šeimas.

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje visam gyvenimui paverčia ubagų vaikus nuolankiais Lietuvą valdančių vagių ir sukčių tarnais, savotiška pigių žemesniojo statuso pastumdėlių kaimene.

2020 m. vasario 14 d.

Klausimai Ar pažįsti nors vieną Lietuvos kariuomenės šauktinį iš turtingos šeimos? Ar pažįsti nors vieną buvusį LR šauktinį, kuriam būtų pavykę tikrai daug pasiekti gyvenime?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus keturi kart keturi?

Šiandien – trečiadienis. Vėlino, vėlių ir mirusiųjų dievo, savaitės diena. Taip pat Odino, Vodano, Hado ir Merkurijaus diena.

naujausi straipsniai

Kas jis, lietuviškasis Štirlicas?
Nausėda, Landsbergis ir kiti įrodė savo begalinį atsidavimą Putinui. Tačiau kuris iš jų – vyriausiasis Rusijos emisaras?

Prometėjas Rakutis atvėrė pūvantį Lietuvos valstybės pūlinį
Paniekindamas Holokausto aukų atminimą, profesorius Valdas Rakutis visam pasauliui pademonstravo Lietuvos valstybę persmelkusį nacizmą.

Koronavirusas – europidų rasės apokalipsė
Koronavirusas, kaip ir vakcinos nuo jo, pavojingiausias baltaodžiams neandertaliečių palikuonims.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Prašau, nežudykit lietuvių! – eilinis laiškas Vyriausybei
Įsismaginusi priešrinkiminėje kovoje su koronavirusu ir milijardų dalybose Lietuvos Vyriausybė nusiteikusi paaukoti tūkstančius niekuo dėtų lietuvių gyvybių

Sausio 13 – slepiami faktai
Matomai ne šiaip sau Lietuvos valdžia nutyli kai kuriuos nepatogius faktus apie 1991 m. sausio 13 įvykius, apie tai, kad taikių žmonių mirtys buvo planuotos ir laukiamos.

Jėzus Kristus buvo veidmainis, vagis, šventvagis, smurtinis nusikaltėlis
Veidmainis krikščionių dievas Jėzus Kristus pavogė asilą, vykdė šventvagystes ir smurtavo Jeruzalėje. Todėl Jėzaus garbinimas suteikia TIKRĄJĄ LAISVĘ!

atsitiktinis straipsnis

Lukašenka priverstas sekti latvių pėdomis
Lietuvos agresija prieš Baltarusiją privertė Lukašenką įvesti mums sankcijas, analogiškas 2006 m. Latvijos agresijai prieš Lietuvą.

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2021 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje