Tai, apie ką nekalba mokykloje!

NELABAI ŽMONĖS – lietuviškas nacizmas nusiima kaukę

Naujasis Lietuvos Fiureris Saulius Skvernelis pasirinko grįžtančius į tėvynę lietuvius atpirkimo ožiais už savo nusikaltimus ir, naudodamasis savo išskirtine padėtimi, kursto jiems neapykantą Hitlerio žodžiais.

Visa Lietuva tyčiojasi iš grįžtančiųjų

Paskutiniu metu kur tik pasisuksi – vos ne visi keikia į Lietuvą grįžtančius tautiečius.

Tautos Fiureriu tampantis Skvernelis susirado patogią auką žmonių pykčiui nukreipti

Saulius Skvernelis

Iš pradžių nesupratau, tada pagūglinau – ir radau šimtus straipsnių, pasisakymų, socialinių tinklų skelbimų, šlykščiausiais žodžiais plūstančių keltais grįžtančius lietuvius. Dar daugiau – pasirodo Skvernelis pareiškė, kad: „Žmonėmis, atleiskite, pavadinti jų negalime.“ (LRT)

Grįžtantieji paversti atpirkimo ožiais

Epideminė atmosfera kaista, ir neurotizuojantys žmonės ieško ką apkaltinti dėl savo bėdų.

Akivaizdu, kad kol kas pagrindiniai infekcijos plitimo židiniai – ligoninės, akivaizdžiai užkrėtusios ir faktiškai nužudžiusios visas keturias pirmąsias aukas.

Tačiau daug žmonių niekaip negali susitaikyti su mintimi, kad didžiausi epidemijos varikliai – gydytojai ir ilgą laiką epidemiją ignoravusi vyriausybė; jei pradėsi viešai piktintis valdžia, Lietuvoje labai greitai pateksi jei ne į kalėjimą, tai į teismo psichiatrinę koncentracijos stovyklą.

Todėl buvo surasti tinkami kaltieji – nedidelė ir neorganizuota žmonių grupė, kurią galima dėl visko apkaltinti ir visaip viešai keikti bei užgaulioti.

Grįžtantieji elgiasi natūraliai ir žmogiškai

Sunku įsivaizduoti ką dabar grįžtantys žmonės patyrė kol pasiekė Lietuvą. Šventimas su degtine ir šampanu – natūralus elgesys plaukiant keltu; nuo seno žmonės keltuose gausiai geria, ir niekas tuo nesistebi.

Panika ir smurtas – natūrali reakcija žmonių, jėga uždarytų į uždaras patalpas po penkis, kai valdžia draudžia didesnius nei dviejų žmonių susidūrimus kaip pavojingus sveikatai ir gyvybei.

O juk grįžtantieji nepažeidė jokių įstatymų, jiems tiesiog nepasisekė – ką bekalbėtų juos plūstanti minia.

Nežmoniškai elgėsi Lietuvos vyriausybė

Jei jau kas iš tikrųjų nelabai panašūs į žmones, tai Nausėda, Skvernelis, Veryga ir kiti valdžiažmogiai, kurie, pasaulyje įsisiaučiant epidemijai, vietoj kaukių ir dirbtinio kvėpavimo aparatų lyg niekur nieko pirko karinę įrangą, daugkartinius karstus ir linksmai šventė kovo 11-ją.

Būtent jie kalčiausi dėl visų ligšiolinių mirčių, žmonių nepasitikėjimo, baimės ir nerimo dėl ateities.

Ateina atviro nacizmo metas

Kažkada Hitleris kaltais dėl Vokietijos bėdų paskelbė žydus, ir ekonomikos depresijos prislėgti nervingi vokiečiai atsigriebė juos keikdami ir persekiodami. Hitleris tada vadino žydus „Untermenschen“„nelabai žmonės“.

Dabar tą patį padarė Skvernelis – nukreipdamas žmonių pyktį ir atsakomybę už vyriausybės nusikaltimus ant pavargusių ir pasimetusių beteisių žmonių.

Lietuvą jau 30 metų valdo totalitarinis režimas; dabar, epideminės psichozės metu, Vyriausybė pereina prie atviro nedangstomo nacizmo.

Prieš valdžios nacius esame visiškai bejėgiai

Kreipiuosi į Seimą ir prokuratūrą, nors visiškai akivaizdu, kad mane kaip nors mandagiai :-) pasiųs (jei iš viso atsakys).

LR prokuratūra – valdžios nusikaltimus dangstantis politinis viešnamis; viskas jau seniai visiškai aišku ir su Seimu.


LR Seimui / prokuratūrai

Kaip skelbia LRT, Saulius Skvernelis 2020 m. kovo 25 d. viešai pareiškė: „Mes turime žiūrėti selektyviai ir turime į žmones žiūrėti žmoniškai, bet turbūt matėte vaizdus socialiniuose tinkluose, kas grįžta ir kokie grįžta į Lietuvą. Žmonėmis, atleiskite, pavadinti jų negalime. Tai tokie asmenys, kaip elgiasi išsilaipinę iš lėktuvų ir keltų, kelia mums grėsmę.

Teigdamas, kad negalima pavadinti žmonėmis šiuo metu grįžtančių į tėvynę ir izoliuojamų žmonių bei ragindamas „žiūrėti selektyviai“, Skvernelis akivaizdžiai kurstė neapykantą, žemino ir niekino žmonių grupę dėl jų socialinės padėties ir ragino juos diskriminuoti – taigi akivaizdžiai įvykdė 170 BK straipsnio 2 dalyje įvykdytą nusikaltimą.

Noriu atkreipti dėmesį į Skvernelio nusikaltimo pavojingumą visuomenei. 1) Skvernelis šiuo metu eina ministro pirmininko pareigas ir matomai yra priešepideminių veiksmų vadovas. 2) Autoritetingą jo pasisakymą transliavo žiniaspauda. 3) Iš karto po Skvernelio plūdimų Lietuvą užliejo neapykantos grįžtantiems lietuviams banga. 4) Grįžtantieji lietuviai yra ir taip nelaimingi, pavargę ir neorganizuoti; dėl to juos labai patogu plūsti ir niekinti, o gal ir fiziškai su jais susidoroti. 5) Skvernelis pakartojo ne tik Hitlerio logiką, bet ir jo terminologiją, t.y. „negalima pavadinti žmonėmis“ = „Untermenschen“. 6) Jau daug žmonių yra nuteisti už daug švelnesnius spontaniškus pasisakymus ar komentarus internete.

Taigi Skvernelis akivaizdžiai ne tik įvykdė šiuo metu visuomenei labai pavojingą nusikaltimą, bet ir sulaužė savo ministro bei Seimo nario priesaikas.

Todėl prašau dėl šių Skvernelio veiksmų pradėti apkaltos procesą / ikiteisminį tyrimą.

Giedrius Šarkanas


2020 m. kovo 26 d.

tęsinys – Koronavirusas – Dievų ženklas ir dovana

Klausimas Kiek žmonių jau apkrėtė šiomis dienomis į Lietuvą grįžtantys lietuviai?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus aštuoni minus trys?

Šiandien – sekmadienis. Laimos, gimimo ir laimės deivės, ir Gabijos, židinio ir šeimos deivės, savaitės diena. Taip pat Saulės, Fortūnos, Vestos, Lados, Jėzaus diena.

naujausi straipsniai

Skiepytis nuo kovido apsimoka vis mažiau ir mažiau
Mažėjant kovidovakcinų privalumų, vertimas skiepytis nesaugiomis vakcinomis – grubus žmogaus teisių pažeidimas ir nusikaltimas.

Kalėjime – tikrasis Lietuvos valstybės snukis
LR kalėjimų administracija ir jos pareigūnai (mentai) su ministre Evelina Dobrovolska priešakyje ne tik fiziškai kankina, bet ir visaip niekina kalinius, tyčiojasi iš jų ir žemina juos kaip nežmones.

Kada Lietuvoje vėl prabils kalašnikovai?
Kalėjime susapnavau baisų sapną apie lietuvių žudynes Lietuvoje. Kuo toliau, tuo labiau stiprėja įtarimas, kad tai buvo pranašiškas sapnas, pasiųstas lietuviais pasibaisėjusių Dievų.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Lietuva ir Lenkija – ištikimos Lukašenkos rėmėjos
Naudingosios Lukašenkos idiotės – Lietuva ir Lenkija – jau ketvirtį amžiaus įnirtingai naikina Baltarusijos opoziciją.

Prašau, nežudykit lietuvių! – eilinis laiškas Vyriausybei
Įsismaginusi priešrinkiminėje kovoje su koronavirusu ir milijardų dalybose Lietuvos Vyriausybė nusiteikusi paaukoti tūkstančius niekuo dėtų lietuvių gyvybių

Sausio 13 – slepiami faktai
Matomai ne šiaip sau Lietuvos valdžia nutyli kai kuriuos nepatogius faktus apie 1991 m. sausio 13 įvykius, apie tai, kad taikių žmonių mirtys buvo planuotos ir laukiamos.

atsitiktinis straipsnis

Už LR kariuomenės šaukštus ir šarvuočius sumokėsime keleriopai daugiau
Europos Sąjunga priversta mažinti išmokas Lietuvos valstybei, nes ši vis didesnę dalį biudžeto skiria Lietuvą, Europą ir visą žmoniją žudančiam absurdiškam ginklavimuisi.

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2022 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje