Tai, apie ką nekalba mokykloje!

Niekšybė – didžiausia Lietuvos valstybės vertybė

Nors LR vyriausybė nuolat paisto apie demokratiją ir žmogaus teises, tikrovėje Lietuvoje labiausiai aukštinama niekšybė, garbinami didžiausi niekšai Lietuvos istorijoje: Mindaugas, Vytautas, Smetona ir „laisvės kovotojai“.

Lietuvos valstybė persisunkusi niekšybe

Niekšybė
– tai, kas akivaizdžiai nedora ir apgaulinga.

Užmušti beginklį žmogų nedora. Melagingai žadėti apgaulinga. Užmušti beginklį žmogų veidmainiškai paistant apie žmogaus teisių gynimą – niekšinga.

Nors gyvename Europos viduryje, esame žmogaus teisėmis, žmogiškumu ir socialiniu solidarumu grindžiamos Europos Sąjungos dalis, pagrindinis Lietuvos valstybės principas – nevaržoma valdžios niekšybė.

Nuo pirmųjų klasių vaikai mokomi garbinti didžiausius niekšus Lietuvos istorijoje, dalyvauti didžiausių niekšybės momentų minėjimuose, teisinti ir propaguoti niekšybę.

Lietuvos politikai, valdininkai, pareigūnai ir teisėjai kalba apie teisę ir pagarbą žmogui, netgi duoda iškilmingas priesaikas, tačiau realiame gyvenime absoliuti jų dauguma vagia, piktnaudžiauja valdžia, niekina neturtingus ir neįtakingus lietuvius, įžūliai apiplėšinėja juos, visaip persekioja ir žemina.

Lietuvoje niekšybė aukštinama atvirai, oficialiai ir iškilmingai

Visos valstybės prisimena ir šlovina šaliai ir tautai nusipelniusius žmones. Šalį gynusiems, jos piliečius gelbėjusiems, gerovę kūrusiems ir kalbą puoselėjusiems žmonėms statomi paminklai, jie pagarbiai minimi valstybinėse ir tautos šventėse.

Antanas Smetona
galutinai palaidojo Lietuvos viltį tapti normalia Europos valstybe

Antanas Smetona

Lietuvos gi valstybėje oficialiai aukštinami didžiausi niekšai, Lietuvos ir lietuvių tautos naikintojai, taikių lietuvių žudikai.

Akivaizdiems nusikaltėliams statomi paminklai, jiems pašvenčiamos valstybinės šventės, jų vardais pavadinamos gatvės ir mokyklos.

Labiausiai išaukštinti Lietuvos naikintojai: Mindaugas, Vytautas, Smetona ir vadinamieji „laisvės kovotojai“ (partizanai, banditai).

Mindaugas – bailus išdavikas

Istorinis Lietuvos karalius MIndaugas garsėjo neeiliniu savo bailumu ir niekšingumu. Žinomi tik trys mūšiai, kuriame jis dalyvavo: vieną iš jų karalius pralaimėjo, o iš likusių dviejų pabėgo. Kur kas geriau jam sekėsi apgaudinėti giminaičius ir jiems nesant grobti jų turtą.

Karaliaus karūną Mindaugas gavo mainais į pusę Lietuvos – oficialiai atiduodamas pusę tuometinių lietuvių vergovėn tų pačių vokiečių, kurie įsakė išžudyti visus vyresnius, nei septynerių metų latvių vyrus. Būtent šis Lietuvos išdavystės aktas ir švenčiamas liepos 6 d. Daugiau apie Mindaugą

Vytautas – negailestingas lietuvybės naikintojas

Vienas šiurpiausių mūsų tautos išgamų, dar vadinamas Vytautu Didžiuoju, prekiavo žemaičiais kaip gyvuliais, beprasmiškai sunaikino geriausius lietuvių karius prie Vorsklos, pagrindine LDK kalba padarė baltarusių kalbą.

Praktiškai visą lietuvių tautą Vytautas pavertė baudžiauninkais – beteisiais vergais – lenkų ir baltarusių šventikų bei bajorų nuosavybe. Sukilusius prieš svetimšalių niekšybę lietuvius Vytautas negailestingai išžudė. Daugiau apie Vytautą

Antanas Smetona – bailus diktatorius ir žudikas

Tarpukario Lietuvos diktatorius pagarsėjo ne tik kaip neeilinis bailys, du kartus pabėgęs į Vokietiją vos tik pasirodžius tarybinei kariuomenei.

Smetona sunaikino Lietuvoje demokratiją, pavertė lietuvius beteisiais pavaldiniais, susidorojo su visais pasipriešinusiais niekšybei lietuviais be teismo kalindamas juos kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose, o pačius principingiausius sušaudydamas.

,Laisvės kovotojai“ – didžiausi lietuvių priešai

Karo pradžios vokiečių parankiniai ir pokario partizanai išžudė dešimtis tūkstančių taikių lietuvių ir žydų, tarp jų daug moterų, vaikų ir senelių.

Jei „laisvės kovotojams“ būtų nors kas nors pavykę – jie praktiškai būtų visiškai sunaikinę mūsų tautą ir Lietuvą kaip tokią.

Niekšybės lietuvius moko nuo pat vaikystės

Nuo pirmųjų klasių vaikai mokomi garbinti didžiausius niekšus Lietuvos istorijoje, dalyvauti didžiausių niekšybės momentų minėjimuose, teisinti ir propaguoti niekšybę.

Lietuvos valstybinėse mokyklose klestintis įžūlus neraštingumas, patyčios iš bendraklasių, mokytojų terorizavimas – natūrali jau mokykloje prasidedančio niekšybės kulto pasekmė ir dalis.

2020 m. sausio 12 d.

Klausimai Ar žinai lietuvį, kuris būtų labiau niekinęs, skriaudęs ar žudęs žemaičius už Vytautą „Didįjį“? Ar žinai lietuvį ar lietuvišką organizaciją, kuri būtų išžudžiusi daugiau taikių beginklių lietuvių už „laisvės kovotojus“?
Aptark komentaruose!

Vardas

Komentaras

Įrašyk skaitmenimis – kiek bus vienas plius keturi?

Šiandien – pirmadienis. Žemynos, vaisingumo deivės, savaitės diena. Taip pat Mėnulio diena.

naujausi straipsniai

Zelenskis ir Vakarai - Putino naudingieji idiotai ar agentai?
Vakarų sankcijos Rusijai žlugdo juos pačius ir stiprina Putiną ir jo šalį. Zelenskis, ES ir NATO lyderiai - naudingieji Putino idiotai. O gal reikėtų sakyti AGENTAI?

Skiepytis nuo kovido apsimoka vis mažiau ir mažiau
Mažėjant kovidovakcinų privalumų, vertimas skiepytis nesaugiomis vakcinomis – grubus žmogaus teisių pažeidimas ir nusikaltimas.

Kalėjime – tikrasis Lietuvos valstybės snukis
LR kalėjimų administracija ir jos pareigūnai (mentai) su ministre Evelina Dobrovolska priešakyje ne tik fiziškai kankina, bet ir visaip niekina kalinius, tyčiojasi iš jų ir žemina juos kaip nežmones.

daugiausiai komentuoti straipsniai

Lietuva ir Lenkija – ištikimos Lukašenkos rėmėjos
Naudingosios Lukašenkos idiotės – Lietuva ir Lenkija – jau ketvirtį amžiaus įnirtingai naikina Baltarusijos opoziciją.

Algirdas Paleckis – bomba teroristinės Lietuvos valstybės letenose
Teroristiniai Lietuvos valstybės metodai – žudymas, kalinimas ir kitoks politinis persekiojimas. Algirdas Paleckis – pavyzdys likimo, laukiančio nesiklaupiančiųjų prieš teroristus lietuvių.

Prašau, nežudykit lietuvių! – eilinis laiškas Vyriausybei
Įsismaginusi priešrinkiminėje kovoje su koronavirusu ir milijardų dalybose Lietuvos Vyriausybė nusiteikusi paaukoti tūkstančius niekuo dėtų lietuvių gyvybių

atsitiktinis straipsnis

Klauptis, čiulpti ir ryti
Katalikų bažnyčios ritualai, ypač Komunija (Eucharistija), skirti ugdyti lietuviams nuolankiais lengvatikiais pavaldiniais, nuo pat vaikystės, nuo pradinių klasių įpratinti juos klauptis, čiulpti ir ryti.

temos

Istorija
Straipsniai Nemokykla.eu istorine tematika.

Lietuvos istorija
Straipsniai Nemokykla.eu Lietuvos istorijos tema.

Mokykla
Straipsniai Nemokykla.eu apie mokyklą, LR švietimo politiką, Lietuvos mokyklose klestinčius smurtą ir patyčias, augantį mokinių ir mokytojų neraštingumą.

Lietuvos valstybė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos valstybę, jos santykį su visuomene, lietuvybe, teise ir teisingumu.

Kur stoti?
Galvoji kur stoti? Nestandartiniai patarimai Nemokykla.eu.

Lietuvos kariuomenė
Straipsniai Nemokykla.eu apie Lietuvos kariuomenę, šauktinius, ginklavimąsi, karines išlaidas.

Nemokykla.eu

©  Giedrius Šarkanas Giedrius Šarkanas, 2019-2024 // kontaktai: elepaštaselepaštas // Veidaknygės logotipas Veidaknygėje // Tviterio logotipas Tviteryje